Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága következő ülését
2020. február 20-án (csütörtök) 15 órai kezdettel
tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2021. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről
 2. 2020. évi költségvetés megvitatása, elfogadása
 3. Folyószámla-hitel felvétel
 4. Progádor Kft. kölcsön visszafizetésének átütemezése
 5. Pongó-ház átvételéről megállapodás elfogadása a Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesülettel
 6. Pongó-ház átadása üzemeltetésre a Progádor Kft.-nek
 7. Köztemetés tárgyában
 8. Tanyagondnoki pályázat tárgyában
 9. Ingyenes vérvétel pályázat tárgyában
 10. Bejelentések
  a.) Gazdabál előkészítése (szóbeli)

A napirendi pontokhoz meghívva:

Jávorcsik János Dávid elnök, Ribárszki István János és Mihókné Ribárszki Erika bizottsági tagok. Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Simondán Vilmos települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2020. február 11.

Jávorcsik János Dávid s. k.
Bizottság Elnöke