TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00014 – Orvosi rendelő

Projekt bemutatása

 Projekt címe, azonosító száma:

„Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson című, TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00014 azonosító számú” projekt.

Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 44.370.077 Ft.

Kedvezményezett: Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Támogatási mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 10. 14.
Konzorciumi partner: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma:

A projekt célja:

Gádoros nagyközség az Alföld déli, Békés megye északnyugati kiszögellésében fekszik, közvetlenül Békés és Csongrád megyék határánál az Orosházai Járásban. A település önkormányzata az alapellátás vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltató, feladatát a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § alapján végzi. A településen az alapellátási szolgáltatások biztosítása folyamatos, az önkormányzat biztosítja a háziorvosi, fogorvosi és védőnői, valamint az iskolaegészség-ügyi szolgálatot. A feladatok ellátására négy külön épületben kerül sor: jelen projekt keretében a II. körzet háziorvosi szolgálatának helyet adó, Nagy utca 52. szám alatti háziorvosi rendelő érintett. A háziorvosi rendelő és helyiségei az épület földszintjén helyezkednek el, míg az emeleten 1 db szolgálati lakás is található, a felnőtt háziorvos ebből az épületből az ellátást (ellátottak száma 1.953 fő).

Átfogó célok:

  • A jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása;
  • Az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása;
  • A településen elérhető rendelő szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése;
  • A lakosság élettartamon átívelő komplex, definitív ellátása, a térségre jellemző magas mortalitási adatok javítása;
  • A térségre jellemző morbiditási mutatók javítása a komplex adatgyűjtést és feldolgozást valamint a preventív gyógyászatot lehetővé tévő egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások integrációjának eredményeképpen;
  • A preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatása, valamint az egészségtudatos magatartás elősegítése.

Specifikus célok:

  • Háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése, a minőségi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése;
  • Minőségi definitív ellátás biztosítása;
  • Energiahatékonysági beavatkozás a korszerűtlen, önkormányzati fenntartású épületek esetében;
  • Az épület fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése, a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása.

A fűtés korszerűsítése keretében pedig új 24 kW-os kondenzációs gázkazán kerül a meglévő kazán helyére kerül fel a fűtés helyiségben. Az akadálymentesítés során az épület előtt, annak utcai főbejáratától 50 méterre egy meglévő parkolóban felfestéssel és táblával jelölve mozgáskorlátozott parkoló kerül kijelölésre, továbbá az épület megközelítéséhez új járdák készülnek, melyek csúszásmentes beton térkővel kialakított járó felülettel rendelkeznek majd.

A létesítmény udvarán valamint a bejáratoknál a burkolatban színben és felületben eltérő vezetősáv kerül kialakításra, valamint rámpa építése is megvalósul az előírásoknak megfelelően. Az akadálymentes közlekedés biztosítására az építmény belső közlekedőit és tereit összefüggő csúszás és süppedésmentes padlóburkolattal készítik, a vakok és gyengénlátók számára pedig az eligazodást segítő kitapintható padlóburkolat és optikai vezető sáv létesül.

Akadálymentes WC kialakítása is megvalósul. A felújítással megvalósul tehát a projektarányos akadálymentesítés, az épület fűtésének korszerűsítése, a külső hőszigetelés és a nyílászárók cseréje, ami hozzájárul a rendelőépület és a szolgálati lakás fenntartási költségeinek mérsékléséhez és így realizálódik az épület energetikailag racionalizált, költséghatékony és környezettudatos működése.