Közérdekű adatok

Közérdekű adatok elektronikus közzététele

(Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságró szóló 2011. évi CXII. törvény  és a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján)