TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00047 – Óvoda

Projekt bemutatása

 Projekt címe, azonosító száma:

„Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testületének Napközi Otthonos Óvodája infrastruktúrális fejlesztése című, TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00047 azonosító számú” projekt.

Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 50.000.000 Ft.

Kedvezményezett: Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Támogatási mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 05. 31.

A projekt mérföldkövei:
1. mérföldkő: 2017. 09. 15.
2. mérföldkő: 2017. 11. 30.
3. mérföldkő: 2018. 07. 31.
4. mérföldkő: 2018. 12. 15.
5. mérföldkő: 2019. 03. 15.
6. mérföldkő: 2019. 04. 30.
7. mérföldkő: 2019. 05. 31.

Konzorciumi partner: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma:

A projekt célja:

Minden gyermek önálló egyéniség, akinek lehetőséget kell biztosítani személyisége pozitív és széleskörű fejlődéséhez. Ennek legoptimálisabb színtere az óvodai közösség. Intézményünk egy óvoda, két telephellyel. A község központjában -Kossuth L. utcai óvoda 2 óvodai csoporttal üzemel. Béke téri óvoda a község keleti részén található, 5 óvodai csoporttal működik. Minden évben, minden jelentkező gyermeket fel tudunk venni. Óvodánk a Tevékenység központú Óvodai programmal dolgozik. Szeretetteljes, nyugodt családias légkörben várjuk a gyermekeket. Különösen szem előtt tartjuk a játékot, mely sokféle megismerési és tanulási lehetőséget biztosít a gyermek számára.

Partnerközpontú működés kialakítását, melynek célja az igények megismerésével közös értékrend kialakulása, az óvoda és partnerei között hatékony együttműködés érdekében. Célunk korszerűbb, a mai kor igényeinek és követelményeinek megfelelő felszereltségű óvoda biztosítása. A korszerűsítés, a felújítási munkálatok gazdagítanák az óvoda felszereltségét, megfelelően biztosítanák a nevelőmunka megvalósítását, a XXI. századi kihívásoknak való megfelelést.

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott tevékenységek körének a bemutatása:

A tervezett felújítással az óvodai szolgáltatások infrastruktúrája javul, minőségi fejlesztésére kerül sor. A projekt megvalósítása hozzájárul az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításához. A szolgáltatások feltételeinek javításával, a gyermekellátó kapacitás fejlesztésével a projekt hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. A projekt megvalósulása esetén a korszerűsítés, az új eszközök beszerzése mind hozzájárulnának a nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez, a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez. A megújult környezetnek köszönhetően, a kor kihívásainak megfelelően: esztétikus, biztonságos környezetben tudnának megvalósulni, mind a szülők, mind a gyermekek és természetesen nevelőtestületünk megelégedettségére.

A projekt célja a pályázati felhívással összhangban az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása, és a szolgáltatások minőségi fejlesztése. A tervezett fejlesztés hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, így a foglalkoztatás javításához, valamint az életminőség javításán keresztül a családok segítéséhez.

Az akadálymentesítés elvégzésével (új bejáró, akadálymentes parkoló, új rámpa, érintett külső-belső nyílászárók rendezése, felnőtt és gyermek akadálymentes illemhely kialakítása, indukciós hurok a nagyothallók tevékenységének segítésére, információs rendszer) a fogyatékkal élő esélyegyenlőségi célcsoport helyzete javul. A projekt eredményeképpen megújuló óvodai ellátás az esélyegyenlőség jegyében minden rászoruló gyermek számára hozzáférhető lesz, ezáltal hozzájárul a kisgyermeket nevelő szülők, családok munkavállalásának támogatásához.

A fejlesztés a szolgáltatások jobb hozzáférhetőségével hozzájárul a területi különbségek kiegyenlítődéséhez, kiemelten a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. A pályázó intézmény befogadó elvű nevelési gyakorlatot folytat, vállalja beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését.