Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését
2020. február 20-án (csütörtök) 17 órai
kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 2. 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2021. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 3. Gondozási Központ Intézményvezető munkaviszonyának határozat módosítása
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 4. Gondozási Központ Szabályzatok elfogadása
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 5. 2020. évi költségvetés megvitatása, elfogadása
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 6. Polgármester szabadságtervezetének elfogadása
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 7. Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 8. A 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, az óvodai nyári zárás időpontjának meghatározásáról, és az óvodai körzethatárok kialakításáról
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 9. Alföldvíz Zrt.-vel kapcsolatos döntés
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 10. Folyószámla-hitel felvétel
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 11. Progádor Kft. kölcsön visszafizetésének átütemezése
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 12. Pongó-ház átvételéről megállapodás elfogadása a Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesülettel
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 13. Pongó-ház átadása üzemeltetésre a Progádor Kft.-nek
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 14. Köztemetés tárgyában
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 15. Rendezvénynaptár módosítása
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 16. Tanyagondnoki pályázat tárgyában
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 17. Ingyenes vérvétel pályázat tárgyában
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 18. Bejelentések
  1. Gazdabál előkészítése (szóbeli)
   Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  2. A Máltai Szeretetszolgálat helyiségbérletéről szóló határozatának a módosítása
   Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:

Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Tóth Antal Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Gádoros, 2020. február 10.

Dr. Szilágyi Tibor s. k.
polgármester