Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Kulturális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Kulturális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülését
2020. február 20-án (csütörtök) 11 órától tartja
a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2021. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről
  2. Gondozási Központ Szabályzatok elfogadása
  3. 2020. évi költségvetés megvitatása, elfogadása
  4. Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása
  5. A 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, az óvodai nyári zárás időpontjának meghatározásáról, és az óvodai körzethatárok kialakításáról
  6. Köztemetés tárgyában
  7. Rendezvénynaptár módosítása
  8. Tanyagondnoki pályázat tárgyában
  9. Ingyenes vérvétel pályázat tárgyában
  10. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:

Fekete Tiborné elnök, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Kosztoláné Szabó Ildikó és Krivikné Zahorecz Anita bizottsági tagok, Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Ribárszki István János, Simondán Vilmos települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

Gádoros, 2020. február 11.

Fekete Tiborné s. k.
Bizottság Elnöke