Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2019. szeptember 24-én (kedden) 13:30 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. a.) A település helyi építési szabályzatáról szóló – 18/2005. (X. 27.) KT. számú rendeletének módosításáról – b.) Gádoros nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában
  2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei I. félévi gazdálkodásáról
  3. Progádor Kft. tájékoztatója
  4. Sportegyesületek gazdálkodásáról tájékoztató
  5. Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal tevékenységéről
  6. Gádorosi Birkózó Egyesület kérelme
  7. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához
  8. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megnevezésű pályázat tárgyában
  9. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2019. szeptember 18.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke