Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság ülését

2019. szeptember 24-én (kedden) 12:30 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. a.) A település helyi építési szabályzatáról szóló 18/2005. (X. 27.) KT. számú rendeletének módosításáról – b.) Gádoros nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában
  2. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásról
  3. Beszámoló a Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2018. évi munkájáról
  4. Tájékoztató az óvoda munkájáról
  5. Az óvoda 2019/2020. évi munkaterv véleményezése
  6. Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal tevékenységérő
  7. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához
  8. Fogorvosi praxis pályázat tárgyában
  9. Bejelentések

A napirendi ponthoz meghívva:
Fábri István elnök, Bencsik Sándorné és Jámborcsik László bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Cseresnyés Károlyné, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

2. napirendhez meghívva a DAREH Bázis Zrt. igazgatója
3.  napirendhez meghívva a Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer igazgatója
4. és 5. napirendhez meghívva a Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője

Gádoros, 2019. szeptember 16.

Fábri István s. k.
Bizottság Elnöke