Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2019. szeptember 24-én 14 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. a.) A település helyi építési szabályzatáról szóló 18/2005. (X. 27.) KT. számú rendeletének módosításáról – b.) Gádoros nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásról – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. Beszámoló a Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2018. évi munkájáról – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 4. Jelentés a határozatok végrehajtásáról – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 5. Beszámoló az önkormányzat és intézményei I. félévi gazdálkodásáról – Előadó: Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
 6. Tájékoztató az óvoda munkájáról – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 7. Az óvoda 2019/2020. évi munkaterv véleményezése – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 8. Progádor Kft. tájékoztatója – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 9. Sportegyesületek gazdálkodásáról tájékoztató – Előadó: Sportegyesületek elnökei
 10. Polgármester, bizottságok munkájáról, és az átruházott hatáskörben hozott intézkedésiről beszámoló – Előadó: Maronka Lajos polgármester, Cseresnyés Károlyné Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke, Fábri István Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság Elnöke, Varga Zsolt Települési Értéktár Bizottság Elnöke
 11. Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal tevékenységéről – Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
 12. Gádorosi Birkózó Egyesület kérelme – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 13. Gádorosi Motorosok Egyesület kérelme – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 14. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 15. Fogorvosi praxis pályázat tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 16. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megnevezésű pályázat tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 17. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezetője

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

2. napirendhez meghívva a DAREH Bázis Zrt. igazgatója
3. napirendhez meghívva a Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer igazgatója

Gádoros, 2019. szeptember 16,

Maronka Lajos s. k.
polgármester