Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2019. szeptember 3-án (kedden) 13:30 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében

  1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázatáról
  2. Magyar Falu Program „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” című, MFP-BJA/2019. kódszámú” pályázat keretében a pályázat beadásakor keletkezett különbözet elszámolása tárgyában
  3. Idősek világnapja program előkészítése
  4. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2019. augusztus 30.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke