Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság ülését

2019. szeptember 3-án (kedden) 13 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázatáról

2. Idősek világnapja program előkészítése

3. Bejelentések

A napirendi ponthoz meghívva:
Fábri István elnök, Bencsik Sándorné és Jámborcsik László bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Cseresnyés Károlyné, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

Gádoros, 2019. augusztus 30.

Fábri István s. k.
Bizottság Elnöke