Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2019. szeptember 3-án (kedden) 14 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázatáról – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  2. Magyar Falu Program „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” című, MFP-BJA/2019. kódszámú” pályázat keretében a pályázat beadásakor keletkezett különbözet elszámolása tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  3. A MÁV és az Önkormányzat közötti megállapodás a karbantartási munkálatok tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  4. Idősek világnapja program előkészítése – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  5. Tájékoztatás pályázatokkal kapcsolatban – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  6. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Szabó Jánosné Gondozási Központ megbízott intézményvezető-helyettes
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

Gádoros, 2019. augusztus 30.

Maronka Lajos s. k.
polgármester