Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2018. november 27-én (kedd) 14 órai
kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1.) Jelentés a határozatok végrehajtásáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester

2.) Vagyonrendelet-módosítása
ÁSZ ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési terv végrehajtása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

3.) Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elfogadásáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester

4.) 2018. évi költségvetés bevételi oldalát megalapozó döntésekre javaslat
Előadó: Maronka Lajos polgármester

5.) Piac gazdaság fejlesztése Gádoroson
Előadó: Maronka Lajos polgármester

6.) Bölcsődei pályázattal kapcsolatban (A költségvetés megérkezése után az előterjesztés újra          kiküldése kerül a pontos összegekkel)
Előadó: Maronka Lajos polgármester

7.) Óvoda eszközbeszerzés tárgyában
Előadó: Maronka Lajos polgármester

8.) A Hősök tere út egyirányúsítása és sebességkorlátozása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

9.) Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról, behajtások helyzetéről tájékoztató
Előadó: Dorogi Mihályné főmunkatárs és Szamosközi Anna Mária főelőadó

10.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei háromnegyed éves gazdálkodásáról
Előadó: Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

11.) Karácsonyi ajándékozás
Előadó: Maronka Lajos polgármester

12.) 2019. évi ellenőrzési program jóváhagyása
Előadó: Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

13.) Darányi u. 25. sz. alatti ingatlan bérbe adása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

14.) 2019. évi munkaprogram összeállítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

15.) 2019. évi közmeghallgatás előkészítése
Előadó: Maronka Lajos polgármester

16.) Polgármester, bizottságok munkájáról, és az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről         beszámoló
Előadó: polgármester, bizottságok elnökei

17.) Tájékoztató a szovátai pihenőház 2018. évi üzemeltetéséről
Előadó: Szogádor Kft. ügyvezetője

18.) Progádor Kft. tájékoztatója
Előadó: Farkas László ügyvezető igazgató

19.) Progádor Kft. ÁSZ ellenőrzésével kapcsolatos intézkedési terv végrehajtása
Előadó: Farkas László ügyvezető igazgató (szóbeli előterjesztés)

20.) Fogorvosi megbízási szerződés meghosszabbítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

21.) Kovács Tervező és Kivitelező Iroda részére tulajdonosi hozzájárulás a Gádorosi
Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola magastető ráépítéséhez
Előadó: Maronka Lajos polgármester

22.) SZILVER TSE beszámolója
Előadó: Maronka Lajos polgármester

23.) Településtisztasági Kft.-ben fennálló üzletrész eladása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

24.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Maronka Lajos polgármester

25.) Települési Értéktár Bizottság megalakítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

26.) Mosolygó Kórház Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Maronka Lajos polgármester

27.) Bejelentések
– Decemberi zárva tartás igazgatási szünet alatt
Előadó: Maronka Lajos polgármester

– Dan-Farm Hungary Kft. település rendezési terv módosítási kérelme
Előadó: Maronka Lajos polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető
Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

9. napirendhez meghívva: Dorogi Mihályné főmunkatárs és Szamosközi Anna Mária főelőadó.
13. napirendhez meghívva: Muhel János egyéni vállalkozó

Gádoros, 2018. november 23.

Maronka Lajos s. k.
polgármester