Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság ülését

2018. december 18-án (kedd) 13órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elfogadása
  2. Vagyonrendelet módosítás
  3. 2018.évi 2. költségvetési rendelet módosítása
  4. a.) Bölcsőde pályázat. Megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezése (helyben kerül kiosztásra) b.) Energetikai besoroláshoz szükséges megvalósítás (helyben kerül kiosztásra)
  5. ProgádorKft. közszolgáltatási szerződés elfogadása 2019. évre
  6. 2019.évi START munkaprogramok tervezése
  7. Bejelentések

A napirendi ponthoz meghívva:
Fábri István elnök, Bencsik Sándorné és Jámborcsik László bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Cseresnyés Károlyné, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

1. napirendhez meghívva: Csaba Márton OPTIMUNKA Bt. üzletvezetője

Gádoros, 2018. december 14.

FábriIstván s. k.
Bizottság Elnöke