Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2018. november 27-én (kedd) 13 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1.) Vagyonrendelet-módosítása
ÁSZ ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési terv végrehajtása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

2.) Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elfogadásáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester

3.) 2018. évi költségvetés bevételi oldalát megalapozó döntésekre javaslat
Előadó: Maronka Lajos polgármester

4.) Piac gazdaság fejlesztése Gádoroson
Előadó: Maronka Lajos polgármester

5.) Bölcsődei pályázattal kapcsolatban (A költségvetés megérkezése után az előterjesztés újra          kiküldése kerül a pontos összegekkel.)
Előadó: Maronka Lajos polgármester

6.) Óvoda eszközbeszerzés tárgyában
Előadó: Maronka Lajos polgármester

7.) Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról, behajtások helyzetéről tájékoztató
Előadó: Dorogi Mihályné főmunkatárs és Szamosközi Anna Mária főelőadó

8.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei háromnegyed éves gazdálkodásáról
Előadó: Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

9.) Karácsonyi ajándékozás
Előadó: Maronka Lajos polgármester

10.) 2019. évi ellenőrzési program jóváhagyása
Előadó: Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

11.) Darányi u. 25. sz. alatti ingatlan bérbe adása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

12.) 2019. évi munkaprogram összeállítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

13.) Polgármester, bizottságok munkájáról, és az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről         beszámoló
Előadó: polgármester, bizottságok elnökei

14.) Tájékoztató a szovátai pihenőház 2018. évi üzemeltetéséről
Előadó: Szogádor Kft. ügyvezetője

15.) Progádor Kft. ÁSZ ellenőrzésével kapcsolatos intézkedési terv végrehajtása
Előadó: Farkas László ügyvezető igazgató (szóbeli előterjesztés)

16.) Fogorvosi megbízási szerződés meghosszabbítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

17.) SZILVER TSE beszámolója
Előadó: Maronka Lajos polgármester

18.) Településtisztasági Kft.-ben fennálló üzletrész eladása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

19.) Települési Értéktár Bizottság megalakítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

20.) Mosolygó Kórház Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Maronka Lajos polgármester

21.) Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2018. november 23.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke