Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését
2018február 27-én (kedd) 13 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. 2018. évi költségvetési rendelet tervezet megvitatása
  2. Tájékoztató bölcsőde kialakításáról
  3. Idősek Otthona Szakmai programjának és férőhely bővítésének módosítása
  4. Orosháza Mentőállomás támogatási kérelme
  5. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:

Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

  1. napirendi ponthoz meghívva: Kerekes Józsefné Gondozási Központ intézményvezetője

Gádoros, 2018. február 22.

 

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke