Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ünnepélyes rendkívüli ülését
2018. február 23-án (péntek) 1300 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 

1.) Testvértelepülési Együttműködési Megállapodás aláírása Kishegyessel
Előadó: Maronka Lajos polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:

Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

 

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

 

Gádoros, 2018. február 21.

Maronka Lajos s. k.
polgármester