Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését

2018. február 27-én (kedd) 1400 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1. 2018. évi költségvetési rendelet tervezet megvitatása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. Tájékoztató bölcsőde kialakításáról
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. Idősek Otthona Szakmai programjának és férőhely bővítésének módosítása
  Előadó: Kerekes Józsefné Gondozási Központ intézményvezetője
 4. Tájékoztatás a Napközi Otthonos Óvoda előtti parkolóról
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 5. Orosháza Mentőállomás támogatási kérelme
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 6. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:

Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

 

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

 

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője
Kerekes Józsefné Gondozási Központ intézményvezetője
Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgatója

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

 

Gádoros, 2018. február 22.

Maronka Lajos s. k.
polgármester