Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2018. február 13-án (kedd) 1400 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Maronka Lajos polgármester

 1. Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester

 1. A 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2018. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről rendelet megvitatása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester

 1. 2018. évi költségvetési rendelet tervezet megvitatása
  Tájékoztató az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről a következő három évre
  Előadó: Maronka Lajos polgármester

 1. Progádor Alapító Okirat módosítása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester

 1. Alapító Okiratok módosítása (A Művelődési Ház Alapító Okirat módosítása hétfőn kerül kiküldésre.)
  Előadó: Maronka Lajos polgármester

 1. Támogatott civil szervezetek elszámolásáról tájékoztatás
  Előadó: Cseresnyés Károlyné Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke

 1. Progádor Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása
  Előadó: Farkas László ügyvezető igazgató

 1. A polgármester szabadságtervének ütemezése
  Előadó: Maronka Lajos polgármester

 1. Iskolai körzethatárok véleményezése
  Előadó: Maronka Lajos polgármester

 1. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíjának változása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester

 1. Napközi Otthonos Óvoda 2018-2023. időszakra szóló továbbképzési programja
  Előadó: Maronka Lajos polgármester

 1. A szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
  Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

 1. Családsegítő Szolgálat kríziskerete
  Előadó: Maronka Lajos polgármester

 1. Köztemetést végző temetkezési vállalat kiválasztása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester

 1. Bejelentések:

1.) Üveges Katalin-féle focitorna előzetes költségvetése
Előadó: Maronka Lajos polgármester

2.) Kishegyes testvértelepülési okmány aláírása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

3.) Tájékoztatás Gádoros Nagyközségi Önkormányzat 2017. évben saját önerőből vásárolt tüzelőanyagról
Előadó: Maronka Lajos polgármester

4.) Bölcsődei férőhelyek kialakítására pályázó kiválasztása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:

Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

5. és a 8. napirendi ponthoz meghívva: Farkas László Progádor Kft. ügyvezető
8. napirendi ponthoz meghívva: Csik Jánosné FB elnök
6. napirendi ponthoz meghívva: Sebestyén Lászlóné Művelődési Ház intézményvezető, és Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető

Gádoros, 2018. február 9.

Maronka Lajos s. k.
polgármester