Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2018. február 13-án (kedd) 13 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

 1. A 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2018. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről rendelet megvitatása

 1. 2018. évi költségvetési rendelet tervezet megvitatása

Tájékoztató az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről a következő három évre

 1. Progádor Alapító Okirat módosítása

 1. Alapító Okiratok módosítása

 1. Támogatott civil szervezetek elszámolásáról tájékoztatás

 1. Progádor Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása

 1. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíjának változása

 1. Napközi Otthonos Óvoda 2018-2023. időszakra szóló továbbképzési programja

 1. Családsegítő Szolgálat kríziskerete

 1. Köztemetést végző temetkezési vállalat kiválasztása

 1. Bejelentések:

1.) Üveges Katalin-féle focitorna előzetes költségvetése
2.) Tájékoztatás Gádoros Nagyközségi Önkormányzat 2017. évben saját önerőből vásárolt tüzelőanyagról
3.) Bölcsődei férőhelyek kialakítására pályázó kiválasztása

A napirendi pontokhoz meghívva:

Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

5. napirendi ponthoz meghívva: Sebestyén Lászlóné Művelődési Ház intézményvezetője,
Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője

4. és 7. napirendi ponthoz meghívva: Farkas László Progádor Kft. ügyvezetője

Gádoros, 2018. február 9.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke