Napköziotthonos Óvoda

„A Mi Óvodánk „

Minden gyermek önálló egyéniség,akinek lehetőséget kell biztosítani személyisége pozitív és széleskörű fejlődéséhez. Ennek legoptimálisabb színtere az óvodai közösség.

Intézményünk egy óvoda, két telephellyel.

A község központjában -Kossuth L. utcai óvoda 2 óvodai csoporttal ( 43 gyermek) üzemel.

ovoda_kossuth_01ovoda_beke_02ovoda_beke_01

 

 

 

Béke téri óvoda a község keleti részén található, 5 óvodai csoporttal ( 117 gyermek) működik. Minden évben , minden jelentkező gyermeket fel tudunk venni.

2008/ 2009-es évben gyermeklétszámunk 160 fő.

A nevelőmunkát 13 óvodapedagógus végzi, 7 szakképzett óvodai dajka segíti a pedagógiai munkát.

Óvodánk a Tevékenység központú Óvodai programmal dolgozunk.

Szeretetteljes ,nyugodt családias légkörben várjuk a gyermekeket.

Különösen szem előtt tartjuk:

·         A játékot, mely sokféle megismerési és tanulási lehetőséget biztosít a gyermek számára.

·         Partnerközpontú működés kialakítását, melynek célja az igények megismerésével közös értékrend kialakulása, az óvoda és partnerei között hatékony együttműködés érdekében.

·         A gyermekközpontúság érvényesítését,megvalósítását,a gyermek szükségleteinek,tevékenységeinek,képességeinek figyelembe vételével.

·         A veszélyeztetett,illetve szociális hátrányokkal küzdő gyermeke korai beóvodázását,fejlesztésüket.

·         A kooperációs- kommunikációs képességek fejlesztését, mely a társadalom és egyén szempontjából lényeges feladat.