Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2018.január 16-án (kedd) 1430órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

  1.  Pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása
  2. START mintaprogram irányítása
  3. Az internet szolgáltatás díjainak meghatározása
  4. Bölcsődével kapcsolatos tervezési feladatok
  5. Orosházi Városi Kórház támogatási kérelme
  6. Vagyonnyilatkozat nyomtatványok kiosztása
  7. Bejelentések

 

A napirendi pontokhoz meghívva:

 

Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

 

Gádoros, 2018. január 11.

 

 

 

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke