Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését

2018.január 16-án (kedd) 1500 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1. Romos ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatás (szóbeli)
  Előadó: Szarvasi Járási Hivatal munkatársai
 2. Jelentés a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. Pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 4. 2018. évi hivatali bérkeret
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 5. Gádoros Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 6. 2018. évi községi ünnepekre javaslat
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 7. Tájékoztató a polgármester 2017. évi szabadságának felhasználásáról
  Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
 8. START mintaprogram irányítása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 9. Az internet szolgáltatás díjainak meghatározása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 10. Bölcsődével kapcsolatos tervezési feladatok
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 11. Orosházi Városi Kórház támogatási kérelme
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 12. Bejelentések

 

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:

 

Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

 

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

 1. napirendi ponthoz meghívva: Szarvasi Járási Hivatal munkatársai
 2. napirendi ponthoz meghívva: Farkas Zita RNÖ elnök
 3. napirendi ponthoz meghívva: Garab Rozália főelőadó
 4. napirendi ponthoz meghívva: Farkas László Progádor Kft. ügyvezetője

Gádoros, 2018. január 11.

 

Maronka Lajos s. k.
polgármester