Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését
2022. április 25. (hétfő) 16:00 órai
kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról.
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 2. Humán Szolgáltató Központ 2021. évi beszámolója
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 3. a.) Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról
  b.) Gondozási Központ kérelme
  Előadó: Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ Intézményvezető
 4. Dr. Neller Vivien fogorvos feladat-ellátás ügye
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 5. Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állás ügye
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 6. Gádorosi Labdarúgó SE kérelme tárgyában
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 7. Gyermeknap előkészítése (szóbeli)
  Előadó: Kőszegi Erzsébet Mária jegyző
 8. Bejelentések, egyebek

Zárt ülés keretében:

 1. Lakáscélú kölcsön elbírálásának ügye
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Kőszegi Erzsébet Mária jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető
Paulikné Szelei Mónika Progádor Nonprofit Kft. ügyvezető

Tóth Antal Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

4. napirendhez meghívva: Dr. Neller Vivien fogorvos

Gádoros, 2022. április 21.

Dr. Szilágyi Tibor s.k.
polgármester