Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Kulturális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Kulturális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülését
2022. április 25-én (hétfő) 14:30 órától tartja
a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Humán Szolgáltató Központ 2021. évi beszámolója
  2. a.) Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról
    b.) Gondozási Központ kérelme
  3. Dr. Neller Vivien fogorvos feladat-ellátás ügye
  4. Gyermeknap előkészítése (szóbeli)
  5. Bejelentések, egyebek

Zárt ülés keretében:

  1. Lakáscélú kölcsön elbírálásának ügye

A napirendi pontokhoz meghívva:
Fekete Tiborné elnök, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Kosztoláné Szabó Ildikó és Krivikné Zahorecz Anita bizottsági tagok, Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Ribárszki István János, Simondán Vilmos települési képviselők, Kőszegi Erzsébet Mária jegyző.
Tanácskozási joggal meghívva: Tóth Tibor igazgatási csoportvezető.

Gádoros, 2022. április 21.

Fekete Tiborné s. k.
Bizottság Elnöke