Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2021. november 16. (kedd) 15:30 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Közvilágítás korszerűsítése – Előadó: Dr. Szilágy Tibor polgármester
 2. Jelentés a határozatok végrehajtásáról – Előadó: Dr. Szilágy Tibor polgármester
 3. 2021. évi költségvetési rendelet módosítása – Előadó: Dr. Szilágy Tibor polgármester
 4. Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról, behajtások helyzetéről tájékoztató – Előadó: Szamosközi Anna Mária főelőadó
 5. Beszámoló az önkormányzat és intézményei háromnegyed éves gazdálkodásáról – Előadó: Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
 6. 2022. évi költségvetés bevételi oldalát megalapozó döntésekre javaslat – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 7. 2021. évi belső ellenőrzési program módosítás jóváhagyása / 2022. évi belső ellenőrzési program jóváhagyása – Előadó: Dr. Szilágy Tibor polgármester
 8. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 9/2017 (VIII.10.) önkormányzati rendelet módosítása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 9. Közművelődési rendelet – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 10. Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal tevékenységéről – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 11. Polgármester, bizottságok munkájáról, és az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről beszámoló – Előadó: polgármester, bizottságok elnökei
 12. 2022. évi munkaprogram összeállítása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 13. 2022. évi közmeghallgatás időpontjának előkészítése – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 14. 2022. évi községi rendezvényekre javaslat – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 15. Beszámoló a SzoGador Kft. 2020. évi működéséről – Előadó: Tóth Mária SzoGador Kft. ügyvezetője
 16. Progádor Kft. hálózatfejlesztésének ügye – Előadó: Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezetője
 17. A Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által meghirdetett „a kistelepülési településtervek elkészítésének támogatására” című pályázat benyújtása –
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 18. Ajánlatkérői döntés a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00019 azonosítószámú „Gádoros, Kossuth utca 17. szám (hrsz: 903) alatti épületből bölcsőde kialakítása” című építési beruházás tárgyában és szükséges önerő biztosítása ügyében – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 19. Bajcsy-Zsilinszky utca 80. sz. alatti kert rész bérleti ügye – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 20. Szolgalmi jog bejegyzése – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 21. Alföld Slow Egyesületbe tagfelvételi kérelem – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 22. Alföldvíz Zrt. Integrációs Program (szóbeli) – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 23. Bejelentések
 • Nonprofit Kft. alapítása (szóbeli) – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 • A Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola 2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi körzetének megállapításához véleményezés – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 • Gádorosi piactéren büfé konténer üzemeltetése -Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Kőszegi Erzsébet Mária jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Tóth Antal Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

1. napirendhez meghívva: Balogh Barna közvilágítás menedzser
4. napirendhez meghívva: Szamosközi Anna Mária főmunkatárs
15-16. napirendi ponthoz meghívva: Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Gádoros, 2021. november 10.

Dr. Szilágyi Tibor s.k.
polgármester