Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága következő ülését

2021. november 16-án (kedd) 14:30 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. 2021. évi költségvetési rendelet módosítása
 2. Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról, behajtások helyzetéről tájékoztató
 3. Beszámoló az önkormányzat és intézményei háromnegyed éves gazdálkodásáról
 4. 2022. évi költségvetés bevételi oldalát megalapozó döntésekre javaslat
 5. 2021. évi belső ellenőrzési program módosítás jóváhagyása / 2022. évi belső ellenőrzési program jóváhagyása
 6. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 9/2017 (VIII.10.) önkormányzati rendelet módosítása
 7. A bizottság munkájáról beszámoló
 8. Beszámoló a SzoGador Kft. 2020. évi működéséről
 9. A Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által meghirdetett „a kistelepülési településtervek elkészítésének támogatására” című pályázat benyújtása
 10. Ajánlatkérői döntés a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00019 azonosítószámú „Gádoros, Kossuth utca 17. szám (hrsz: 903) alatti épületből bölcsőde kialakítása” című építési beruházás tárgyában és szükséges önerő biztosítása ügyében
 11. Bajcsy-Zsilinszky utca 80. sz. alatti kert rész bérleti ügye
 12. Alföld Slow Egyesületbe tagfelvételi kérelem
 13. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Jávorcsik János Dávid elnök, Ribárszki István János és Mihókné Ribárszki Erika bizottsági tagok. Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Simondán Vilmos települési képviselő, Kőszegi Erzsébet Mária jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2021. november 8.

Jávorcsik János Dávid s. k.
Bizottság Elnöke