Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2020. augusztus 25-én (kedd) 18 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Alföldvíz Gördülő Fejlesztési Terv ivóvíz-ellátás ügyében – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  2. Alföldvíz Gördülő Fejlesztési Terv szennyvízelvezető és -tisztító rendszer ügyében – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  3. a.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei I. félévi gazdálkodásáról 3.b.) A 2020. I. félévi költségvetési rendelet módosításáról – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  4. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 9/2017. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  5. Muhel János egyéni vállalkozó kérelme – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  6. Bejelentések, egyebek – Iskolai pályázat tudomásul vétele ügyében-Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Kőszegi Erzsébet Mária jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2020. augusztus 19.

Dr. Szilágyi Tibor s. k.
polgármester