Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága következő ülését

2020. augusztus 25-én (kedd) 17 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Alföldvíz Gördülő Fejlesztési Terv ivóvíz-ellátás ügyében
  2. Alföldvíz Gördülő Fejlesztési Terv szennyvízelvezető és -tisztító rendszer ügyében
  3. a.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei I. félévi gazdálkodásáról 3.b.) A 2020. I. félévi költségvetési rendelet módosításáról
  4. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 9/2017. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
  5. Muhel János egyéni vállalkozó kérelme
  6. Bejelentések, egyebek

A napirendi pontokhoz meghívva:
Jávorcsik János Dávid elnök, Ribárszki István János és Mihókné Ribárszki Erika bizottsági tagok. Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Simondán Vilmos települési képviselő, Kőszegi Erzsébet Mária jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2020. augusztus 19.

Jávorcsik János Dávid s. k.
Bizottság Elnöke