Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Kulturális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Kulturális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülését

2020. augusztus 25-én (kedd) 16:30 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:
1.a.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei I. félévi gazdálkodásáról
1.b.) A 2020. I. félévi költségvetési rendelet módosításáról
2.) A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 9/2017. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.) Bejelentések, egyebek

A napirendi pontokhoz meghívva:
Fekete Tiborné elnök, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Kosztoláné Szabó Ildikó és Krivikné Zahorecz Anita bizottsági tagok, Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Ribárszki István János, Simondán Vilmos települési képviselők, Kőszegi Erzsébet Mária jegyző

Gádoros, 2020. augusztus 19.

Fekete Tiborné s. k.
Bizottság Elnöke