Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

H I R D E T M É N Y

A Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Kulturális, Egészségügyi és Sport Bizottsága 98-106/2019. (XII. 3.) határozatai alapján Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában a benyújtott 9 db „A” típusú pályázatból 9 fő pályázót részesített támogatásban. „B” típusú pályázat ebben a pályázati fordulóban nem került benyújtásra.

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályairól szóló 10/2018. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelete alapján a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, amely 2019. évben 42.750,-Ft. Méltányosságból, szociális rászorultsági alapon az a pályázó is részesülhetett támogatásban, aki ezt a meghatározott jövedelemhatárt meghaladta és aki/nek/:

  • családjában más eltartott is van
  • árva vagy félárva
  • kollégiumi ellátásban nem részesül
  • állami gondozott, gyámolt
  • tartós betegségben, fogyatékosságban szenved
  • családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van
  • eltartója munkanélküli vagy öregségi nyugdíjban részesül
  • eltartója egyedül neveli
  • naponta legalább 50km-t ingázik a felsőoktatási intézmény és a lakóhelye között

Az „A” típusú pályázatnál a támogatás pályázónkénti összege havi 5.000,- Ft 10 hónapon keresztül, amely 2020-ban 450.000,- Ft.

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Kulturális, Egészségügyi és Sport Bizottsága általi döntésről a pályázók az EPER-Bursa rendszerben elektronikusan, illetve postai úton is értesültek.

Gádoros, 2019. december 06.

Fekete Tiborné s.k.
bizottsági elnök