Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2019. december 3-án (kedd) 17 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 2. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megnevezésű pályázat tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 3. Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról, behajtások helyzetéről tájékoztató – Előadó: Dorogi Mihályné főmunkatárs és Szamosközi Anna Mária főelőadó
 4. A 2019. III. negyedévi költségvetési rendelet módosításáról – Előadó: Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
 5. Beszámoló az önkormányzat és intézményei háromnegyed éves gazdálkodásáról – Előadó: Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
 6. 2020. évi költségvetés bevételi oldalát megalapozó döntésekre javaslat – Nyersanyagnorma összegének megállapítása – Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjának megállapítása
 7. 2020. évi ellenőrzési program jóváhagyása – Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
 8. Gondozási Központ kérelme tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 9. Tájékoztató a szovátai pihenőház 2019. évi üzemeltetéséről, és a Progádor Kft. ügyvezetőjének az alkalmazásáról – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 10. Konditerem vezetőjének helyiség-használati szerződés meghosszabbítása ügyében – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 11. 2020. évi munkaprogram összeállítása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 12. 2020. évi közmeghallgatás előkészítése – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 13. Rendszergazdai szolgáltatás tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 14. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Tóth Antal Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Gádoros, 2019. november 27.

Dr. Szilágyi Tibor s. k.
polgármester