Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság ülését

2019. augusztus 13-án (kedd) 10 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel

meghívom.

 1. Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének meghatározása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata tárgyában
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. Progádor Kft. közszolgáltatási szerződés visszavonása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 4. Bölcsődei TOP-os pályázat tárgyában
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 5. Bölcsőde kialakítási terveinek kiegészítése
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 6. Tájékoztató az önkormányzat társadalom és szociálpolitikai juttatás tárgyában
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 7. Bejelentések

A napirendi ponthoz meghívva:

Fábri István elnök, Bencsik Sándorné és Jámborcsik László bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Cseresnyés Károlyné, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

Gádoros, 2019. augusztus 8.

Fábri István s. k.
Bizottság Elnöke