Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2019. augusztus 13-án (kedd) 10:30 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel

meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének meghatározása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata tárgyában
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. Bölcsődei TOP-os pályázat tárgyában
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 4. Bölcsőde kialakítási terveinek kiegészítése
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 5. Progádor Kft. közszolgáltatási szerződés visszavonása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 6. Tájékoztató az önkormányzat társadalom és szociálpolitikai juttatás tárgyában
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 7. WIFI4EU pályázat tárgyában
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 8. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:

Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné településiképviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2019. augusztus 8.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnöke