Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2019. május 21-én (kedd) 13 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
  2. 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megvitatása.
  3. Jelentés a 2018. évi belső ellenőrzésről
  4. PROGÁDOR Kft. mérlegbeszámolója 2018. évről
  5. PROGÁDOR Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása
  6. Szogádor Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
  7. NKM Áramszolgáltató Zrt. 2020. évi ajánlata
  8. ) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, ezen belül is a belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyában
  9. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megnevezésű pályázat közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozóan
  10.  Bejelentések – A Magyar Falu Program „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” és „Orvosi rendelő” pályázatokkal kapcsolatban – Tájékoztató a Népkonyhával kapcsolatban

A napirendi pontokhoz meghívva:
Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2019. május 16.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke