Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2019. május 21-én (kedd) 14 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megvitatása. – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 4. Jelentés a 2018. évi belső ellenőrzésről – Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
 5. Tájékoztató a közrend-közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint a polgárőr szervezet munkájáról – Előadó: Czecher Péter kapitányságvezető, valamint a polgárőr szervezet képviselője
 6. PROGÁDOR Kft. mérlegbeszámolója 2018. évről – Előadó: Farkas László ügyvezető
 7. PROGÁDOR Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása – Előadó: Farkas László ügyvezető
 8. Szogádor Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója – Előadó: Farkas László ügyvezető
 9. Tájékoztató a Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola munkájáról – Előadó: Kozmer Imre igazgató
 10. Falunap előkészítése – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 11. NKM Áramszolgáltató Zrt. 2020. évi ajánlata – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 12. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, ezen belül is a belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 13. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megnevezésű pályázat közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozóan – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 14.  Bejelentések
 1. A Magyar Falu Program „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” és „Orvosi rendelő” pályázatokkal kapcsolatban – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. Tájékoztató a Népkonyhával kapcsolatban – Előadó: Maronka Lajos polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:-
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető

Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

4. napirendi ponthoz meghívva: Haklik Józsefné belső ellenőr

5. napirendi ponthoz meghívva: Czecher Péter Orosházi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, és Dr. Prozlik László Polgárvédelmi Egyesület elnöke.

6-7-8. napirendi ponthoz meghívva: Farkas László Progádor Kft. ügyvezető

9. napirendi ponthoz meghívva: Kozmer Imre igazgató

Gádoros, 2019. május 16.

Maronka Lajos s. k.
polgármester