Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2019. május 7-én (kedd) 15 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megnevezésű pályázatról – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  2. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megnevezésű pályázatról közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozóan – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  3. A nemzeti és helyi identitástudat erősítése című pályázat vonatkozásában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  4. A Humán Szolgáltató Központtal a Népkonyha működésére vonatkozó ellátási szerződés módosítása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  5. Önkormányzati földút felújítása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  6. A Dan-Farm Hungary Kft. település rendezési terv módosítási kérelme – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  7. Gádoros Nagyközség I. számú háziorvosi körzetben a helyettesítési feladatok ellátásáról megbízási szerződés kötése – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  8. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, ezen belül is a belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  9. A Magyar Falu Program keretében az „Orvosi rendelő” című pályázat tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  10. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető

Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

6. napirendhez meghívva: Sarusi-Kis Tamás Dan-Farm Kft. ügyvezető igazgató

Gádoros, 2019. május 3.

Maronka Lajos s. k.
polgármester