Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzata
Ünnepélyes intézmény átadásra

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete sikeresen pályázott a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00047 projekt azonosítójú „Gádoros Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének Napközi Otthonos Óvodája infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázaton, illetve a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00014 projekt azonosítójú „Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson” elnevezésű pályázaton, mely keretében megvalósult mindkét épület felújítása.

A felújított intézmények ünnepélyes átadására 2019. május 15-én (szerdán) kerül sor az alábbi időpontok szerint:

–           10 órától a Béke tér 6. szám alatti Óvoda épületében,

–           11 órától a Nagy u 52. szám alatti Orvosi rendelő épületében,

melyekre ezúton tisztelettel meghívom a Tisztelt Lakosságot.

Kérem, tisztelje meg jelenlétével önkormányzatunk felújított intézményeinek átadását.

Gádoros, 2019. május 09.

Tisztelettel:

Maronka Lajos s.k.
polgármester