Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

 M E G H Í V Ó

A Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság ülését

2018. május 22-én (kedd) 12:30 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Tájékoztató a Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola munkájáról
  Előadó: Kozmer Imre igazgató
 2. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. Napköziotthonos Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervének megismerése
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 4. Gondozási Központ Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 5. Házi Segítségnyújtásnak a Humán Szolgáltató Központ részére történő átadásról
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 6. Bejelentések

A napirendi ponthoz meghívva:
Fábri István elnök, Bencsik Sándorné és Jámborcsik László bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Cseresnyés Károlyné, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

Gádoros, 2018. május 16.

Fábri István s. k.
Bizottság Elnöke