Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2018. május 22-én (kedd) 1300 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

  

Nyilvános ülés keretében:

1) 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezet megvitatása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

2) 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztató
Előadó: Haklik Józsefné belső ellenőr

3) PROGÁDOR Kft. mérlegbeszámolója 2017. évről, PROGÁDOR 2018. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Farkas László Progádor Kft. ügyvezetője

4) Tájékoztató a Szogádor Kft. 2017. évi tevékenységéről, a bevételek és kiadások alakulásáról
Előadó: Farkas László Progádor Kft. ügyvezető

5) A Progádor Kft. és az Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés, közfoglalkoztatás irányítására vonatkozó megállapodás és támogatási szerződés elfogadása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

6) Antal Gabriella ügyvédnő perei és költségei kimutatása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

7) évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
Előadó: Maronka Lajos polgármester

8) Gádoros, Iskola u. 19. szám alatti ingatlan felújítási munkálatainak tárgyában
Előadó: Maronka Lajos polgármester

9) Justh Zsigmond Művelődési Háza és Könyvtárában a Kossuth u. 18. szám alatt folytatott ellenőrzésről
Előadó: Maronka Lajos polgármester

10) Üveges Katalin féle focitorna
Előadó: Maronka Lajos polgármester

11) Rendszergazda szolgáltatás hosszabbítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

12) Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2018. május 16.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke