Víziközmű Társulat Megalakulása

Tisztelt Gádorosi Ingatlan Tulajdonosok!

 

Indul a szennyvíz-csatorna Társulat szervezése!

 

Településünk a szennyvíz-csatorna hálózat kiépítése előtt áll. Várhatóan 2009 után közös összefogásunkkal közel 100 %-ban megépülhet a szennyvízcsatorna-hálózat.

 

Kormányrendelet szabályozza, hogy Gádorosnak legkésőbb 2015. december 31-ig meg kell valósítania a szennyvízberuházást. Ez alól kivételt tenni nem lehet.

 

A Képviselő testület már évek óta foglalkozik a szennyvíz elhelyezés kérdésével. Ez a hatalmas beruházás majdnem 3 milliárd forint, melyet az önkormányzat saját forrásaiból megvalósítani nem tud. Ezért 2008-ban Uniós pályázatot nyújtottunk be, mely a beruházási költség közel 80 %-át biztosítja vissza nem térítendő forrásként. A pályázatot két fordulóban kell benyújtani. Az első szakaszban a döntéshozók kedvezően bírálták el pályázatunkat, mely alapján elindult a pályázat második fordulós előkészítő szakasza. Várhatóan az előkészítés befejezésekor, 2010 első felében tudjuk a második fordulóra benyújtani a pályázat további dokumentációját.

 

Reményeink szerint a megépülő csatornahálózat és tisztítótelep 2011. után már üzemelhet.

 

A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEINEK NAGY RÉSZÉT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A MAGYAR ÁLLAM VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSA ADJA.

A sikeres pályázathoz össze kell fognunk, hogy létrehozzuk a csatornaépítő közösséget, a vízi-közmű társulatot. A pályázat második fordulójának benyújtásakor az önkormányzatnak igazolnia kell, hogy a lakosság támogatja a beruházást, valamint igazolnia kell, hogy az igényelt vissza nem térítendő támogatáson felül hiányzó rész – mint önerő – rendelkezésre áll. Ezt biztosítja a vízi-közmű társulat.

 

Az alapvető cél: hogy 2015-ig 80%-ra bővüljön Magyarország csatornázottsága.

 

Pár szó a pályázatról: (Kétfordulós uniós pályázat a szennyvízelvezetésre)

 

A nyertes pályázatok (projektek) az Európai Unió támogatásával valósulnak meg. A benyújtott pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

 

Az 1. fordulóban a pályázatok benyújtására 2007. október 24-től 2008. november 3-ig folyamatosan volt lehetőség, a pályázatokat pedig szakaszosan bírálták el.

 

A 2. fordulóban a kiemelt nagy projekteken kívül csak azok pályázhatnak, akik az 1. fordulóban pozitív elbírálást kaptak.

 

A 2. fordulón pedig sikeresen túljutni csak akkor lehet, ha az elnyert 1. forduló támogatási szerződésében rögzített úgynevezett útvonaltervben foglaltaknak szakmailag kifogástalanul eleget teszünk.

 

 

 

AZ ELSŐ FORDULÓBAN SIKERESEN PÁLYÁZTUNK!

 

A pályázatot 2008 év végén nyújtottuk be, a kedvező elbírálásról a döntés 2009 év elején született. 54.723.000 Ft-ot nyertünk az előkészítő munkákra, amelyek összköltsége 64.380.000 Ft.

 

A támogatási szerződés aláírására 2009. március 26-án került sor. Várhatóan a 2. forduló pályázati anyagát 2010 év elején tudjuk benyújtani!

 

A beruházás megvalósulása után több mint 1600 ingatlan csatornával ellátott lesz.

 

Az elnyerhető támogatás a nettó beruházási költség maximum 85%-a, de 75-80% között lehet reálisan várni! Az önkormányzatnak biztosítani kell a beruházási költség ÁFÁ-ját, és önrészét, melynek egy része a Vízi-közmű Társulattól, az ingatlan tulajdonosok befizetéseiből adódik.

 

Miért fontos a Vízi-közmű Társulat együttműködése az Önkormányzattal?

 

A beruházás megvalósulásának reményében ösztönözzük a lakosságot arra, hogy lakás-előtakarékossági szerződések megkötésével a befizetéseket kezdje el, hogy ezzel tudjuk bizonyítani az önerő egy részének rendelkezésre állását. A pályázat jelenlegi szakaszában most már sürgetővé vált, hogy a társulatot megszervezzük és a lakosok hozzájárulását kérjük.

 

A 2. forduló benyújtásakor a pályázati anyag mellett az önerőt igazolni kell.

 

A társulat akkor alakulhat meg, ha az ingatlantulajdonosok kétharmada írásban is nyilatkozik arról, hogy belép a társulatba és vállalja az önerő megfizetését. Azok is, akik már korábban valamilyen lakás-előtakarékossági szerződést kötöttek és azok is, akik eddig nem. Ha a többség úgy dönt, hogy létre kell hozni a társulatot, mindenki taggá válik és részt vesz a beruházásban. Együtt viseljük a költségeket.

 

Nem valószínű, hogy sokan egyszerre tudnák megfizetni az ingatlanonkénti fejlesztés önerejét.

 

Miért éri meg Önnek?

 

  • Ha Ön csatlakozik a társulathoz, mint tag, mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól. Ha nem csatlakozik, ez nagyon sokba fog kerülni.
  • A belépő és szerződést kötő ingatlan tulajdonosok a hozzájárulást 100 hónapon keresztül kedvezményesen teljesíthetik havi 1.700,- Ft befizetéssel, mely összesen: 170.000 Ft.

Ezt a lehetőséget lakás-előtakarékossági (LTP) szerződés megkötésével használhatja ki, amelynek szerződés kötési díját (6.000 Ft-ot) belépéskor nem kell kifizetni a szerződés érvényesítéséhez, ezt az önkormányzat megelőlegezi, mely összeget a befizetések tartalmaznak.

  • A belépő és lakás-előtakarékossági szerződést kötő tag befizetése évente 33%-kal kiegészítésre kerül – mint további kedvezmény – csökkentve a reá háruló terheket és fedezve az egy ingatlanra eső önerő rész szükségletét.