Gádorosi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
14. hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, vízügyi feladatok, Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszere,Virtuális Közfoglalkoztatási Piac, KSH adatszolgáltatások

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium,
• ECDL
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Elvárt kompetenciák:
• együttműködési készség,
• terhelhetőség,
• felelősségtudat,
• önálló munkavégzésre való képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes, fényképes önéletrajz a 2011. évi CXCIX. törvény 5. sz.
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítványt megigényelte
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőszegi Erzsébet Mária nyújt, a 68-490-331-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Gádorosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2773/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Hatósági ügyintéző.
  • Személyesen: Kőszegi Erzsébet Mária jegyző, Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázót a pályáztató személyesen is meghallgathatja. A pályázat kiírója a pályáztatási eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 6.