Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Gádoroson, azon ingatlantulajdonosok, akik élő szerződéssel rendelkeznek a DAREH felé, és nem elegendő számukra a sárga hulladékgyűjtő edényzet, kérhetnek másik edényzetet, valamint a készlet erejéig ingatlanonként 1db HÁZI komposztáló edényzetet vehetnek át.

A plusz edényzet a lakosság számára szintén díjmentesen igénybe vehető a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részeként.

A szelektív hulladékgyűjtő edényzetek tulajdonjoga Gádoros település hulladékgazdálkodási közszolgáltatója a DAREH BÁZIS NONPROFIT Zrt., melynek használatáért nem kell bérleti díjat fizetni.

Az igénybejelentő lap a Polgármesteri Hivatal információs pultjánál kérhető, valamint letölthetőek a gadoros.hu weboldalról.

A kitöltött igénybejelentő lapokat a Polgármesteri Hivatal információs pultjánál kell leadni.

Az igénybejelentő lapok leadási határideje: 2020. augusztus 19.

                                                                                             Önkormányzat

Az igénybejelentő lap letölthető:
http://www.gadoros.hu/?wpfb_dl=1194