Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2020. július 28-án (kedd) 18 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. A Polgármesteri Hivatal energetikai pályázat közbeszerzési ügye – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  2. Bejelentések, egyebek

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Kőszegi Erzsébet Mária jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

A napirendhez meghívva: Ruzsinszki Ferenc pályázati referens

Gádoros, 2020. július 24.

Dr. Szilágyi Tibor s. k.
polgármester