Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2019. október 2-án (szerda) 11 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Gondozási Központ kérelmei tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  2. Körzethatárok tervezetének véleményezéséhez a településen élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  3. Magyar Falu Program kertében „Szolgálati lakás” című pályázat tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  4. Közérdekű bejelentés tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  5. TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00014 sz. „Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson” című projekt többlettámogatása tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  6. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

  1. napirendi ponthoz meghívva: Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető

Gádoros, 2019. október 1.

Maronka Lajos s. k.
polgármester