Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság ülését

2019. október 2-án (szerda) 10 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Gondozási Központ kérelmei tárgyában
  2. Körzethatárok tervezetének véleményezéséhez a településen élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban
  3. Magyar Falu Program kertében „Szolgálati lakás” című pályázat tárgyában
  4. Bejelentések

A napirendi ponthoz meghívva:
Fábri István elnök, Bencsik Sándorné és Jámborcsik László bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Cseresnyés Károlyné, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

Gádoros, 2019. október 1.

Fábri István s. k.
Bizottság Elnöke