Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2019. június 27-én (csütörtök) 10:30 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. Gádorosi Labdarúgó SE kérelme tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. Napközi Otthonos Óvoda tájékoztatása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 4. Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről és a START munkaprogramról – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 5. A Timotex Kft. kútfúrási ügyével kapcsolatban – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 6. Orosháza Mentőállomás támogatási kérelem – Előadó: Maronka Lajos
 7. Darált beton kérése dűlőút rendbetételéhez – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 8. Fogorvosi tevékenység megszüntetése tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 9. Lakáscélú kölcsön odaítélése tárgyában – ZÁRT ÜLÉS! – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 10. Gádorosi Idősek Klubjának kérelme tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 11. Gondozási Központ magasabb vezetői állásra pályázat kiírása -Előadó: Maronka Lajos polgármester
 12. Gondozási Központ Vezetői pályázatok előzetes véleményezését ellátó bizottság létrehozása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 13. Gondozási Központ vezető-helyettesének kötelezettség vállalására és utalványozására történő felhatalmazása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 14. Roleri-Fém Kft. bérleti szerződése tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 15. A Felügyelő Bizottság tájékoztatása a Progádor Kft.-vel kapcsolatban – Előadó: Maronka Lajos
 16. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető

Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

Gádoros, 2019. június 26.

Maronka Lajos s. k.
polgármester