Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2019. április 16-én (kedd) 14 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Magyar Falu Program tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  2. 2019. évi közbeszerzési terv módosítása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  3. Bokányi Dezső utca elnevezésének megváltoztatása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  4. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. üzletrészének értékesítése – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  5. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető

Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

  1. napirendhez meghívva: A Magyar Falu Program pályázattal kapcsolatosan ajánlatot tevők

Az írásos anyagok 2019. április 15-én kerülnek kiküldésre!

Gádoros, 2019. április 12.

Maronka Lajos s. k.
polgármester