Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2019. január 15-én (kedd) 14 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. SzMSz módosítás
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. 2019. évi községi ünnepekre javaslat
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 4. Tájékoztató a polgármester 2018. évi szabadságának felhasználásáról
  Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
 5. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 6. Települési Értéktár Bizottság SZMSZ-ének megtárgyalása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 7. „Pongó-ház”(Gádoros, Jókai u. 5.) bérleti ügye
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 8. Közúti jelzőtáblák pótlása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 9. 2019. évi START munkaprogramok tervezetének benyújtása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 10. Napközi Otthonos Óvoda maximális csoportlétszám túllépés engedélyezése
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 11. A Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi közgyűlési munkaprogram ajánlat
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 12. Rákóczi Szövetség támogatása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 13. Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társasággal való együttműködési szándékról való nyilatkozat
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 14. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető
Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

7. napirendhez meghívva: Dr. Prozlik László Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület elnöke

Gádoros, 2019. január 10.

Maronka Lajos s. k.
polgármester