Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság ülését

2019. január 15-én (kedd) 12:30 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. SzMSz módosítás
  2. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  3. Települési Értéktár Bizottság SZMSZ-ének megtárgyalása
  4. 2019. évi START munkaprogramok tervezetének benyújtása
  5. Napközi Otthonos Óvoda maximális csoportlétszám túllépés engedélyezése
  6. Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társasággal való együttműködési szándékról való nyilatkozat
  7. Bejelentések

A napirendi ponthoz meghívva:
Fábri István elnök, Bencsik Sándorné és Jámborcsik László bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Cseresnyés Károlyné, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

Gádoros, 2019. január 10.

Fábri István s. k.
Bizottság Elnöke